Lincar Bain-Marie uređaj S700 G1304

Bain-Marie uređaj jednostrukog modula.

889,32 EUR
1.111,65 EUR s PDV-om
Cijena najma: 30,27 EUR

Lincar Bain-Marie uređaj S700 G1300

Bain-Marie uređaj jednostrukog modula, sa ormarićem.

1.038,33 EUR
1.297,92 EUR s PDV-om
Cijena najma: 35,35 EUR

Lincar Bain-Marie S900-800 G1325

Bain-Marie uređaj jednostrukog modula, serije 900-800, bez postolja.

1.087,52 EUR
1.359,40 EUR s PDV-om
Cijena najma: 37,02 EUR

Lincar Bain-Marie S900-800 G1320

Bain-Marie uređaj jednostrukog modula, serije 900-800, sa postoljem.

1.224,37 EUR
1.530,46 EUR s PDV-om
Cijena najma: 41,68 EUR