Lincar Bain-Marie uređaj S700 G1304

Bain-Marie uređaj jednostrukog modula.

904,55 EUR
1.130,69 EUR s PDV-om
Cijena najma: 30,79 EUR

Lincar Bain-Marie uređaj S700 G1300

Bain-Marie uređaj jednostrukog modula, sa ormarićem.

1.056,12 EUR
1.320,15 EUR s PDV-om
Cijena najma: 35,95 EUR

Lincar Bain-Marie S900-800 G1325

Bain-Marie uređaj jednostrukog modula, serije 900-800, bez postolja.

1.106,15 EUR
1.382,68 EUR s PDV-om
Cijena najma: 37,65 EUR

Lincar Bain-Marie S900-800 G1320

Bain-Marie uređaj jednostrukog modula, serije 900-800, sa postoljem.

1.245,34 EUR
1.556,67 EUR s PDV-om
Cijena najma: 42,39 EUR