Lincar Bain-Marie uređaj S700 G1304

Bain-Marie uređaj jednostrukog modula.

883,46 EUR
1.104,33 EUR s PDV-om
Cijena najma: 30,07 EUR

Lincar Bain-Marie uređaj S700 G1300

Bain-Marie uređaj jednostrukog modula, sa ormarićem.

1.031,49 EUR
1.289,37 EUR s PDV-om
Cijena najma: 35,11 EUR

Lincar Bain-Marie S900-800 G1325

Bain-Marie uređaj jednostrukog modula, serije 900-800, bez postolja.

1.080,36 EUR
1.350,44 EUR s PDV-om
Cijena najma: 36,78 EUR

Lincar Bain-Marie S900-800 G1320

Bain-Marie uređaj jednostrukog modula, serije 900-800, sa postoljem.

1.216,30 EUR
1.520,38 EUR s PDV-om
Cijena najma: 41,40 EUR