Lincar Bain-Marie uređaj S700 G1304

Bain-Marie uređaj jednostrukog modula.

909,99 EUR
1.137,48 EUR s PDV-om
Cijena najma: 30,98 EUR

Lincar Bain-Marie uređaj S700 G1300

Bain-Marie uređaj jednostrukog modula, sa ormarićem.

1.062,46 EUR
1.328,08 EUR s PDV-om
Cijena najma: 36,17 EUR

Lincar Bain-Marie S900-800 G1325

Bain-Marie uređaj jednostrukog modula, serije 900-800, bez postolja.

1.112,79 EUR
1.390,99 EUR s PDV-om
Cijena najma: 37,88 EUR

Lincar Bain-Marie S900-800 G1320

Bain-Marie uređaj jednostrukog modula, serije 900-800, sa postoljem.

1.252,82 EUR
1.566,03 EUR s PDV-om
Cijena najma: 42,65 EUR