Lincar Bain-Marie uređaj S700 G1304

Bain-Marie uređaj jednostrukog modula.

888,02 EUR
1.110,02 EUR s PDV-om
Cijena najma: 30,23 EUR

Lincar Bain-Marie uređaj S700 G1300

Bain-Marie uređaj jednostrukog modula, sa ormarićem.

1.036,81 EUR
1.296,02 EUR s PDV-om
Cijena najma: 35,29 EUR

Lincar Bain-Marie S900-800 G1325

Bain-Marie uređaj jednostrukog modula, serije 900-800, bez postolja.

1.085,93 EUR
1.357,41 EUR s PDV-om
Cijena najma: 36,97 EUR

Lincar Bain-Marie S900-800 G1320

Bain-Marie uređaj jednostrukog modula, serije 900-800, sa postoljem.

1.222,58 EUR
1.528,22 EUR s PDV-om
Cijena najma: 41,62 EUR