Lincar Kotao S700 G1603

Parni kotao serije 700, kapaciteta 60 litara

3.011,91 EUR
3.764,89 EUR s PDV-om
Cijena najma: 101,29 EUR

Lincar Kotao S900-800 G1637

Parni kotao serije 900-800, kapaciteta 100 litara

3.289,67 EUR
4.112,09 EUR s PDV-om
Cijena najma: 110,63 EUR

Lincar Kotao S900-800 G1641

Parni kotao serije 900-800, kapaciteta 150 litara

3.468,94 EUR
4.336,17 EUR s PDV-om
Cijena najma: 116,66 EUR

Lincar Kotao S900-800 G1646

Parni kotao serije 900-800, kapaciteta 100 litara, sa autoklav poklopcem

3.815,29 EUR
4.769,11 EUR s PDV-om
Cijena najma: 128,31 EUR

Lincar Kotao S900-800 G1650

Parni kotao serije 900-800, kapaciteta 150 litara, sa autoklav poklopcem

4.030,41 EUR
5.038,01 EUR s PDV-om
Cijena najma: 135,54 EUR