Lincar Kotao S700 G1603

Parni kotao serije 700, kapaciteta 60 litara

2.993,93 EUR
3.742,41 EUR s PDV-om
Cijena najma: 100,69 EUR

Lincar Kotao S900-800 G1637

Parni kotao serije 900-800, kapaciteta 100 litara

3.270,02 EUR
4.087,53 EUR s PDV-om
Cijena najma: 109,97 EUR

Lincar Kotao S900-800 G1641

Parni kotao serije 900-800, kapaciteta 150 litara

3.448,22 EUR
4.310,27 EUR s PDV-om
Cijena najma: 115,96 EUR

Lincar Kotao S900-800 G1646

Parni kotao serije 900-800, kapaciteta 100 litara, sa autoklav poklopcem

3.792,50 EUR
4.740,63 EUR s PDV-om
Cijena najma: 127,54 EUR

Lincar Kotao S900-800 G1650

Parni kotao serije 900-800, kapaciteta 150 litara, sa autoklav poklopcem

4.006,33 EUR
5.007,92 EUR s PDV-om
Cijena najma: 134,73 EUR