Lincar Kotao S700 G1603

Parni kotao serije 700, kapaciteta 60 litara

2.991,49 EUR
3.739,36 EUR s PDV-om
Cijena najma: 100,60 EUR

Lincar Kotao S900-800 G1637

Parni kotao serije 900-800, kapaciteta 100 litara

3.267,36 EUR
4.084,21 EUR s PDV-om
Cijena najma: 109,88 EUR

Lincar Kotao S900-800 G1641

Parni kotao serije 900-800, kapaciteta 150 litara

3.445,41 EUR
4.306,77 EUR s PDV-om
Cijena najma: 115,87 EUR

Lincar Kotao S900-800 G1646

Parni kotao serije 900-800, kapaciteta 100 litara, sa autoklav poklopcem

3.789,42 EUR
4.736,77 EUR s PDV-om
Cijena najma: 127,44 EUR

Lincar Kotao S900-800 G1650

Parni kotao serije 900-800, kapaciteta 150 litara, sa autoklav poklopcem

4.003,08 EUR
5.003,84 EUR s PDV-om
Cijena najma: 134,62 EUR