Lincar Kotao S700 G1600

Gasni kotao serije 700, kapaciteta 60 litara.

2.628,42 EUR
3.285,53 EUR s PDV-om
Cijena najma: 89,47 EUR

Lincar Kotao S900-800 G1634

Gasni kotao serije 900-800, kapaciteta 100 litara.

3.012,09 EUR
3.765,11 EUR s PDV-om
Cijena najma: 101,30 EUR

Lincar Kotao S900-800 G1638

Gasni kotao serije 900-800, kapaciteta 150 litara.

3.117,09 EUR
3.896,36 EUR s PDV-om
Cijena najma: 104,83 EUR

Lincar Kotao S900-800 G1643

Gasni kotao serije 900-800, kapaciteta 100 litara sa autoklav poklopcem

3.607,77 EUR
4.509,71 EUR s PDV-om
Cijena najma: 121,33 EUR

Lincar Kotao S900-800 G1647

Gasni kotao serije 900-800, kapaciteta 150 litara sa autoklav poklopcem

3.679,79 EUR
4.599,74 EUR s PDV-om
Cijena najma: 123,75 EUR

Lincar Kotao S900-800 G1642

Gasni kotao serije 900-800, kapaciteta 200 litara.

3.718,83 EUR
4.648,54 EUR s PDV-om
Cijena najma: 125,06 EUR

Lincar Kotao S900-800 G1651

Gasni kotao serije 900-800, kapaciteta 200 litara sa autoklav poklopcem

4.391,25 EUR
5.489,06 EUR s PDV-om
Cijena najma: 125,06 EUR