Lincar Kotao S700 G1600

Gasni kotao serije 700, kapaciteta 60 litara.

2.574,49 EUR
3.218,11 EUR s PDV-om
Cijena najma: 87,64 EUR

Lincar Kotao S900-800 G1634

Gasni kotao serije 900-800, kapaciteta 100 litara.

2.950,28 EUR
3.687,85 EUR s PDV-om
Cijena najma: 99,22 EUR

Lincar Kotao S900-800 G1638

Gasni kotao serije 900-800, kapaciteta 150 litara.

3.053,13 EUR
3.816,41 EUR s PDV-om
Cijena najma: 102,68 EUR

Lincar Kotao S900-800 G1643

Gasni kotao serije 900-800, kapaciteta 100 litara sa autoklav poklopcem

3.533,75 EUR
4.417,18 EUR s PDV-om
Cijena najma: 118,84 EUR

Lincar Kotao S900-800 G1647

Gasni kotao serije 900-800, kapaciteta 150 litara sa autoklav poklopcem

3.604,29 EUR
4.505,36 EUR s PDV-om
Cijena najma: 121,21 EUR

Lincar Kotao S900-800 G1642

Gasni kotao serije 900-800, kapaciteta 200 litara.

3.642,53 EUR
4.553,16 EUR s PDV-om
Cijena najma: 122,50 EUR

Lincar Kotao S900-800 G1651

Gasni kotao serije 900-800, kapaciteta 200 litara sa autoklav poklopcem

4.301,15 EUR
5.376,44 EUR s PDV-om
Cijena najma: 122,50 EUR