Kako rade ugostiteljski hladnjaci

Ugostiteljski hladnjaci i drugi ugosttieljski rashladni uređaji rade na vrlo sličnom principu kao i klasićni rashladni uređaji. Oni hlade hranu tako što uklanjaju toplinu iz unutrašnjosti uređaja i zamjenjuju je hladnim zrakom.

Ovaj proces ostvaruje se pomoću dva glavna principa:

Plinovi se hlade kada se šire.

Ako dva objekta sa različitim temperaturama dođu u međusobni kontakt, hladniji objekt se zagrijava, a topliji objekt se hladi - ovo je poznato i kao drugi zakon termodinamike.

Kako nam ova dva principa pomažu hladiti hranu?

Nekada su rashladni uređaji koristili plin Freon ili Kloro-Flouro-Ugljik (CFC), no nažalost, pokazalo se da su ovi plinovi iznimno opasni i štetni za okoliš, te se stoga više ne koriste.

Moderni ugostiteljski rashladni uređaji koriste jedan od ova dva plina: R134a  ili R404a, ovisno o temperaturi koju se treba postići. R134a se koristi za više temperature, od -2ºC do +8ºC, dok se R404a koristi za niže temperature -18ºC do -22ºC.

Princip rada rashladnog uređaja:

Prvo, rashladni plin se kompresira u motoru i kompresuru uređaja, čime se plin zagrijava. Zatim ga se propušta kroz zavojnice uređaja, gdje se hladi zbog prije spomenutog 2. zakona termodinamike.

Kako se hladi, rashladni plin se pretvara u tekućinu, te prolazi korz ventil, gdje nailazi na polje niskog tlaka.

Kada naiđe na niski tlak, proključa i ponovno se pretvara u plin u procesu isparavanja. Zatim nastavlja put kroz zavojnice hladnjaka ili zamrzivača, te izvlači toplinu iz njihove unutrašnjosti, čime se postiže hlađenje. Na kraju ciklusa, plin stiže u kompresor, gdje ciklus počinje iznova.

Ovisno o vrsti rashladnog uređaja i proizvođaču, ovaj proces može varirati u izvedbi i dijelovima, ali svi rashladni uređaji rade na vrlo sličnom principu.