Sigurnost plaćanja

Sigurnost plaćanja

T - Com Pai Vai primenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Laier ( SSL ) protokol sa 128 - bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam . ISO 8583 protokol obezbeđuje da se razmena podataka između T - Com sistema i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži , koja je od neautorizovanog pristupa zaštićena dvostrukim slojem " zaštitnog zida " ( firevall ) .