Lincar Friteza S700 G1110

Jednostruka električna friteza S700, kapaciteta 13 litara

0,00 EUR (0,00 kn)
0,00 EUR (0,00 kn) s PDV-om
Cijena najma: 41,61 EUR (313,51 kn)

Lincar Gasna Friteza Safari G0841

Gasna friteza kapaciteta 13 litara

0,00 EUR (0,00 kn)
0,00 EUR (0,00 kn) s PDV-om
Cijena najma: 40,79 EUR (307,33 kn)

Lincar Električna Friteza Safari G0851

Električna friteza kapaciteta 14 litara

0,00 EUR (0,00 kn)
0,00 EUR (0,00 kn) s PDV-om
Cijena najma: 38,47 EUR (289,85 kn)

Lincar Gasna Friteza Safari G0843

Gasna friteza kapaciteta 17 litara

0,00 EUR (0,00 kn)
0,00 EUR (0,00 kn) s PDV-om
Cijena najma: 45,17 EUR (340,33 kn)

Lincar Friteza S700 G1100

Jednostruka gasna friteza S700, kapaciteta 13 litara

0,00 EUR (0,00 kn)
0,00 EUR (0,00 kn) s PDV-om
Cijena najma: 47,04 EUR (354,42 kn)

Lincar Friteza S900-800 G1150

Jednostruka električna friteza S900-800, kapaciteta 17 litara

0,00 EUR (0,00 kn)
0,00 EUR (0,00 kn) s PDV-om
Cijena najma: 49,36 EUR (371,90 kn)

Lincar Friteza S900-800 G1140

Jednostruka gasna friteza S900-800, kapaciteta 17 litara

0,00 EUR (0,00 kn)
0,00 EUR (0,00 kn) s PDV-om
Cijena najma: 51,39 EUR (387,20 kn)

Lincar Friteza S700 G1101

Jednostruka gasna friteza S700, kapaciteta 17 litara

0,00 EUR (0,00 kn)
0,00 EUR (0,00 kn) s PDV-om
Cijena najma: 54,16 EUR (408,07 kn)

Lincar Friteza S700 G1111

Jednostruka električna friteza S700, kapaciteta 8 + 8 litara

0,00 EUR (0,00 kn)
0,00 EUR (0,00 kn) s PDV-om
Cijena najma: 55,29 EUR (416,58 kn)

Lincar Friteza S900-800 G1151

Jednostruka električna friteza S900-800, kapaciteta 8 + 8 litara

0,00 EUR (0,00 kn)
0,00 EUR (0,00 kn) s PDV-om
Cijena najma: 59,73 EUR (450,04 kn)

Lincar Friteza S700 G1102

Jednostruka gasna friteza S700, kapaciteta 8 + 8 litara

0,00 EUR (0,00 kn)
0,00 EUR (0,00 kn) s PDV-om
Cijena najma: 70,29 EUR (529,60 kn)

Lincar Friteza S900-800 G1141

Jednostruka gasna friteza S900-800, kapaciteta 8 + 8 litara

0,00 EUR (0,00 kn)
0,00 EUR (0,00 kn) s PDV-om
Cijena najma: 73,42 EUR (553,18 kn)