Lincar Bain-Marie uređaj S700 G1304

Bain-Marie uređaj jednostrukog modula.

0,00 EUR
0,00 EUR s PDV-om
Cijena najma: 30,27 EUR

Lincar Bain-Marie uređaj S700 G1300

Bain-Marie uređaj jednostrukog modula, sa ormarićem.

0,00 EUR
0,00 EUR s PDV-om
Cijena najma: 35,35 EUR

Lincar Bain-Marie S900-800 G1325

Bain-Marie uređaj jednostrukog modula, serije 900-800, bez postolja.

0,00 EUR
0,00 EUR s PDV-om
Cijena najma: 37,02 EUR

Lincar Bain-Marie S900-800 G1320

Bain-Marie uređaj jednostrukog modula, serije 900-800, sa postoljem.

0,00 EUR
0,00 EUR s PDV-om
Cijena najma: 41,68 EUR